แนวทางการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมผ่านฟุตบอลตุรกี

อุดมการณ์หลักที่มีอิทธิพลภายใต้รัฐบาลฝ่ายขวา ด้วยแนวคิดยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ และส่งเสริมให้ประชาชนรักชาติยิ่งชีพ ผ่านทุกการกระทำที่ยึดถือรัฐชาติเป็นที่ตั้ง อุดมการณ์ทั้งสอง แทรกซึมเข้าไปในทุกสิ่งรอบตัว ไม่เว้นแม้แต่กีฬา การต่อสู้จำลองภายใต้กฎกติกาและความมีน้ำใจ ที่ถูกแนวคิดชาตินิยมแทรกซึมเข้ามา เกิดเป็นการอวดเบ่งความภาคภูมิใจในชาติ

เหนือความพ่ายแพ้ของคู่แข่งขัน Main Stand จะพาไปทำความรู้จักแนวทางการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมผ่านฟุตบอลตุรกี เพื่อผู้อ่านรับรู้ถึงการทำงานของแนวคิดสำคัญ ที่แทรกซึมเข้ามามีอิทธิพลในระดับที่ทุกคนสัมผัสได้ และกลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ประเทศตุรกี ดินแดนต้นกำเนิดอารยธรรมแห่งคาบสมุทรอนาโตเลีย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับตั้งแต่จักรวรรดิไบแซนไทน์ ก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นจักรวรรดิออตโตมัน อาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก